Όροι & Προϋποθέσεις

Stamatis Rentals

Όροι ενοικίασης

 • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος κατά το διάστημα που έχει μισθώσει το όχημα να πληροφορήσει πλήρως το γραφείο για την ακριβή τοποθεσία διαμονής του στη Ζακύνθου. Σε περίπτωση αλλαγής διαμονής του είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το γραφείο άμεσα.
 • Το δίπλωμα οδήγησης θα ζητηθεί από τον οδηγό κατά την παραλαβή του οχήματος. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος και επιβαρύνεται όλες τις τροχαίες παραβάσεις.
 • Ο πελάτης επιβαρύνεται τα καύσιμα.
 • Ο πελάτης απαγορεύεται να δίνει το όχημα σε τρίτους.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να επιστρέψει το όχημα στον τόπο που έχει οριστεί κατόπιν συνεννόησης του ίδιου με το γραφείο ενοικίασης.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής, ο πελάτης χρεώνεται ήμερα ενοικίασης.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο πριν λήξει το αρχικό συμβόλαιο.
 • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση ζημιάς, κλοπής ή ατυχήματος του οχήματος να ειδοποιήσει άμεσα το γραφείο.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος πλήρως και υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση του οχήματος ή εξαρτημάτων αυτού .
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος και επιβαρύνεται για πάσης φύσεως ζημιά από αδεξιότητα ή οποιαδήποτε άλλη αίτια.
 • Τα οχήματα είναι πλήρως ασφαλισμένα σε οποιαδήποτε ατύχημα προς τρίτους και σε όλες τις υλικές ζημίες προς τρίτους.
 • Η μεταφορά ή η οδήγηση του οχήματος εκτός Ζακύνθου δεν επιτρέπεται. Μόνον και εφόσον το γραφείο το επιτρέψει και δώσει έγγραφη άδεια για αυτό.
 • Ο πελάτης υποχρεούται να κλειδώνει το όχημα.

Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη

 • Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποδεχθεί τους ορούς της μικτής ασφάλειας τότε ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μόνο το ποσό το οποίο θα αναφέρεται ως πληρωτέο ποσό
 • Τα χρήματα δεν επιστρέφονται από την στιγμή που έχει υπογράφει το συμβόλαιο.
 • Το γραφείο Stamatis Rentals ενοικιάζει στον υπογράφοντα πελάτη το αναγραφόμενο όχημα που ο πελάτης έλεγξε από πάσης πλευράς (ζημίες, σωστή μηχανική λειτουργιά) και βρήκε 100% της αρεσκείας του.
 • Ο οδηγός του μισθωμένου οχήματος, που αφορά την κατηγορία των αυτοκίνητων, πρέπει να είναι 21 ετών. Για την κατηγορία buggy, ATV, scooter, 18 ετών.
 • Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να είναι κάτοχος διεθνούς άδειας οδήγησης.
 • Οι παραδόσεις ή παραλαβές των μισθωμένων οχημάτων γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο.

Κάλυψη οδικής βοήθειας

 • Μηχανική βλάβη
 • Αλλαγή ελαστικού

Μη κάλυψη οδικής βοηθείας

 • Απώλεια κλειδιού του οχήματος
 • Ανεφοδιασμός καυσίμου
 • Ζημιά στα ελαστικά από πρόθεση ή αμέλεια, ή οδήγηση σε μη επιτρεπτή περιοχή για το είδος του οχήματος.